Wintech SCADA Soft Ware

Wintech SCADA Soft Ware
Wintech SCADA Soft Ware2

نرم افزار Wintech SCADA

نرم افزار Wintech SCADA با مشخصات بارز و کم نظیر به عنوان نرم افزار SCADA مورد استفاده قرار می گیرد . از قابلیت های برجسته این نرم افزار می توان به راحتی کارکرد ، محیط گرافیکی و انیمیشن بسیار قوی به همراه مجموعه کاملی از اشکال و سمبول های گرافیکی صنایع فرایندی، تولیدی، آب ، برق ، گاز و … اشاره نمود نرم افزار Wintech SCADA بهترین گزینه برای مدیریت پست های توزیع و انتقال نیروی برق می باشد. با اتصال تجهیزات داخل پست به RTU امکان مشاهده تمام پارامترها و وضعیت این تجهیزات بدون تأخیر زمانی و همچنین ثبت آنها در سیستم سرور فراهم شده است.